Asistență tehnică

0770.903.945 | tehnic@panoucomanda.ro

Vânzări | Comenzi | Proiecte | Oferte

0775.122.660 | vanzari@panoucomanda.ro

Automatizare ventilație

Automatizarea ventilație a devenit esențială în proiectarea și funcționarea clădirilor moderne, oferind eficiență energetică, confort și siguranță, automatizarea vetilației înseamnă mai mult decât simpla reglare a fluxului de aer, presupune adaptarea dinamică la nevoile utilizatorilor, monitorizarea în timp real a condițiilor ambientale și ajustarea continuă pentru a menține un mediu interior optim.

Caracteristici ale automatizării 
mai mult ...
  1. Control individualizat: Permite ajustarea temperaturii pentru fiecare încăpere sau spațiu, bazată pe orarul de lucru și/sau prezența utilizatorilor. Aceasta nu numai că optimizează consumul de energie, dar asigură și un confort maxim pentru ocupanții clădirii.
  2. Confort sporit: Prin menținerea temperaturii la un nivel constant și dorit, ocupanții se pot bucura de un mediu interior plăcut fără variații neașteptate.
  3. Monitorizare și raportare: Cu ajutorul software-ului de automatizare, administratorii clădirii pot vizualiza și analiza consumul de energie și performanța sistemului de încălzire sau răcire, facilitând luarea deciziilor informate legate de întreținere și upgrade-uri. Datorită acestor caracteristici, prin controlul corespunzător al sistemului de încălzire sau răcire, se pot realiza economii semnificative de energie, de ordinul a 14 – 25%.
Caracteristici ale automatizării sistemului de ventilație:
mai mult ...
  1. Calitatea aerului: Un aport controlat de aer proaspăt este esențial pentru a menține un mediu interior sănătos. Senzorii KNX de CO2 și VOC monitorizează continuu calitatea aerului și ajustează sistemul de ventilație pentru a asigura o calitate optimă a aerului.
  2. Eficiență energetică: Prin monitorizarea și ajustarea continuă a sistemului de ventilație, în funcție de nevoile reale, se pot realiza economii semnificative de energie, până la 20 – 45%. Automatizarea HVAC nu doar că îmbunătățește confortul și calitatea aerului din clădiri, dar contribuie și la un consum energetic responsabil, promovând durabilitatea și eficiența în designul și funcționarea clădirilor moderne.
Componentele sistemului de automatizare:
mai mult...

Senzori: Măsoară parametrii de mediu: temperatura, umiditate, concentrația de gaze și debitul de aer.
Convertizoare: Transformă semnalele analogice în semnale digitale, facilitând astfel interpretarea și procesarea lor de către sistemul de automatizare.
Comutatoare: Controlează funcționarea ventilatoarelor, asigurându-se că acestea pornesc și se opresc în funcție de nevoile specifice ale sistemului.
Variatoare de turație: Permite ajustarea vitezei ventilatoarelor în funcție de cerințele de ventilație, asigurând eficiență energetică și confort optim.
Traductoare de presiune: Măsoară presiunea aerului la diferite puncte ale sistemului, oferind date esențiale pentru a asigura un flux de aer corespunzător.
Siguranțe: Protejează echipamentele de scurtcircuite sau suprasarcini, prelungind durata de viață a componentelor și prevenind incidentele neașteptate.
Surse de alimentare: Furnizează energie necesară pentru funcționarea sistemului de automatizare. Ele asigură că fiecare componentă primește tensiunea și curentul adecvat, evitând fluctuațiile care ar putea deteriora echipamentul.
Servomotoare: Acestea sunt motoare cu control precis al poziției, vitezei și accelerației. În sistemul HVAC, servomotoarele pot ajusta poziția supapelor, clapetelor sau altor mecanisme pentru a controla fluxul de aer sau lichid în sistem.
Presostate: Dispozitive de securitate care detectează variația de presiune într-un sistem și acționează în consecință. Dacă presiunea depășește sau scade sub un anumit punct prestabilit, presostatul va iniția o acțiune, cum ar fi oprirea unui compresor sau declanșarea unei alarme, pentru a preveni daunele sau ineficiența în sistem.
Aplicații ale sistemelor de automatizare ventilației:
mai mult...

Clădiri comerciale:
• Exemple: Birouri, magazine, hoteluri, restaurante.
• Beneficii: Îmbunătățirea confortului pentru clienți și angajați, menținerea unei atmosfere propice pentru afaceri, optimizarea consumului de energie și reducerea costurilor operaționale.
Clădiri rezidențiale:
• Exemple: Case unifamiliale, apartamente, complexuri rezidențiale.
• Beneficii: Confort sporit pentru locatari, reducerea costurilor cu energia, menținerea unei calități a aerului sănătoase în interior.
Spitale:
• Beneficii: Menținerea unui mediu steril și sănătos, asigurarea unui flux constant de aer proaspăt, reglarea temperaturii și umidității în funcție de nevoile specifice ale pacienților și personalului medical.
Școli:
• Beneficii: Crearea unui mediu propice pentru învățare, menținerea unei atmosfere sănătoase pentru elevi și profesori, reducerea absenteismului datorat bolilor legate de calitatea aerului.
Fabrici:
• Beneficii: Protejarea angajaților de factorii nocivi, menținerea unui mediu de lucru eficient, prevenirea supraîncălzirii echipamentelor și optimizarea proceselor de producție.
Depozite sau Centre de date:
• Beneficii: Prevenirea supraîncălzirii echipamentelor, menținerea unui mediu propice pentru stocare și procesare, asigurarea unei ventilații adecvate pentru prelungirea duratei de viață a echipamentelor.
Sere sau Solarii:
• Beneficii: Crearea unui mediu optim pentru creșterea plantelor, reglarea temperaturii și umidității pentru optimizarea procesului de fotosinteză, prevenirea bolilor și dăunătorilor.

În concluzie, sistemele de automatizare ventilație au o aplicabilitate largă în diverse domenii, oferind beneficii tangibile atât din punct de vedere al confortului, cât și al eficienței energetice. Acestea reprezintă soluția viitorului pentru un mediu intern mai sănătos și pentru o gestionare eficientă a resurselor energetice.

Oferim servicii de montaj și configurare echipamente automatizare cu prioritate în Bucuresți și Ilfov  iar în alte zone cu programare prealabilă, pentru mai multe detalii accesați
Contact
Shopping Cart
Scroll to Top

Contact Rapid