Distribuitor și integrator de echipamente electrice și automatizare

Logo Panou Comanda

Asistență tehnică

0770.903.945 | tehnic@panoucomanda.ro

Vânzări | Comenzi | Proiecte | Oferte

0775.122.660 | vanzari@panoucomanda.ro

Achiziții prin SEAP / SICAP

Produsele pe care le comercializăm pot fi achiziționate prin S.I.C.A.P.

În trecut, în România, achizițiile publice erau realizate prin intermediul S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice). Totuși, conform informațiilor prezentate în textul anterior, S.E.A.P. a fost înlocuit de S.I.C.A.P. (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice) ca platformă publică de achiziții publice. Astfel, în prezent, achizițiile publice în România se desfășoară prin intermediul S.I.C.A.P. (www.e-licitatie.ro), în conformitate cu prevederile legale și pragurile valorice stabilite.

S.I.C.A.P. (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice) este o platformă publică de achiziții publice din România, care a înlocuit SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice). Site-ul oficial al S.I.C.A.P. este www.e-licitatie.ro, operat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR).

Potrivit legii, toate autoritățile contractante sunt obligate să se înscrie în S.I.C.A.P. și să publice anunțurile de intenție, participare și atribuire pentru procedurile proprii. Până în 2018, ponderea contractelor de achiziție publică atribuite electronic trebuie să ajungă la 100%, adică să fie realizate prin intermediul unei platforme precum S.I.C.A.P. sau un echivalent.

Există praguri valorice pentru achizițiile publice în S.I.C.A.P. Autoritățile contractante sunt obligate să publice anunțuri de intenție, anunțuri de participare și cereri de ofertă pentru contractele de achiziție a căror valoare estimată depășește anumite praguri stabilite în lege.

OUG nr. 45/2018 a adus modificări pragurilor valorice prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Noile praguri valorice sunt:

  • 24.977.096 lei pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări
  • 648.288 lei pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii
  • 3.376.500 lei pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale

Autoritatea contractantă poate achiziționa direct, fără a organiza proceduri de licitație, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât:

  • 135.060 lei în cazul produselor și serviciilor
  • 450.200 lei în cazul lucrărilor.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Shopping Cart
Scroll to Top
Formular Contact Rapid