Distribuitor și integrator de echipamente electrice și automatizare

Logo Panou Comanda

Asistență tehnică

0770.903.945 | tehnic@panoucomanda.ro

Vânzări | Comenzi | Proiecte | Oferte

0775.122.660 | vanzari@panoucomanda.ro

Politica de Confidenţialitate

CAPINA S.R.L. își ia angajamentul să protejeze și să respecte caracterul confidențial al datelor dumneavoastră personale.

Ne străduim să respectăm legile și regulamentele în vigoare privind protecția caracterului confidențial al datelor personale și securitatea datelor personale.

Politica de Confidențialitate CAPINA S.R.L., împreună cu orice termeni și condiții ce conțin informații suplimentare legate de anumite produse și servicii CAPINA S.R.L. pe care le utilizați (la care ne vom referi de aici încolo prin “Politica de Confidențialitate”) pune în evidență informațiile pe care le putem colecta, felul în care utilizăm și menținem în siguranță datele cu caracter personal colectate prin intermediul produselor și serviciilor pe care le furnizăm, atât online, cât și offline.

În Politica de Confidențialitate evidențiem totodată și terții cu care vom partaja sau către care vom transmite datele personale colectate.

În cazul în care sunteți minor, veți putea accesa sau utiliza produsele și serviciile CAPINA S.R.L. doar după ce părinții (sau tutorele legali) au citit și și-au exprimat acordul privind Politica de Confidențialitate și au fost de acord să ofere nouă CAPINA S.R.L. datele dumneavoastră personale.

1. Date colectate de către CAPINA S.R.L. și modul în care utilizează CAPINA S.R.L. aceste date

Acest paragraf explică ce date personale pot fi colectate de CAPINA S.R.L. și modul în care CAPINA S.R.L. poate utiliza aceste date prin intermediul produselor și serviciilor CAPINA S.R.L..

La utilizarea produselor și serviciilor CAPINA S.R.L., poate fi necesară colectarea anumitor date personale la utilizarea și interacționarea cu produsele și serviciile CAPINA S.R.L..

În continuare, este prezentată o descriere a datelor personale pe care CAPINA S.R.L. le poate colecta și modul în care CAPINA S.R.L. poate utiliza aceste date colectate.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că vom colecta numai anumite date personale, în anumite scopuri și în funcție de produsele și serviciile CAPINA S.R.L. pe care le utilizați.

Menționăm totodată că datele personale colectate variază în funcție de natura produselor și serviciilor.

La utilizarea produselor și serviciilor CAPINA S.R.L., putem colecta în mod anonim următoarele date, care nu pot duce la identificarea dumneavoastră, pe cale directa sau indirectă.

La utilizarea produselor și serviciilor CAPINA S.R.L., nu sunteți obligat să furnizați datele personale atunci când vă sunt solicitate.

În eventualitatea în care alegeți să nu oferiți CAPINA S.R.L. datele dumneavoastră personale, există însă posibilitatea să nu vă putem oferi produsele și serviciile CAPINA S.R.L. adecvate și să nu vă putem răspunde la solicitări.

1.1 Datele personale colectate de CAPINA S.R.L.

Date personale înseamnă orice fel de date care pot duce la identificarea dumneavoastră pe cale directă sau indirectă, precum numele, adresa e-mail sau adresa IP.

CAPINA S.R.L. poate colecta următoarele date personale pe baza acordului dumneavoastră exprimat anterior:

Datele dumneavoastră de înregistrare adevărate, exacte și de actualitate, care includ adresa e-mail, țara/regiunea și vârsta (solicitată numai în anumite țări), folosite la înregistrarea unui Cont de Utilizator CAPINA S.R.L..

Dacă utilizați un cont de pe rețele sociale (de exemplu, contul Facebook sau Google) pentru a crea un Cont de Utilizator CAPINA S.R.L., furnizorul serviciului respectiv (de exemplu, Facebook Inc. sau Google Inc.) poate furnizare datele dumneavoastra personale existente în contul de pe rețeaua socială (de exemplu, adresa e-mail, numele, numele de utilizator sau data nașterii), pe baza acordului dumneavoastră.

Numele dumneavoastră, adresa de corespondență/livrare/facturare (inclusiv codul poștal), datele de contact, adresa e-mail, numărul cardului de credit sau datele aferente altor servicii de plăți atunci când achiziționați un produs (de exemplu, la achiziția de produse CAPINA S.R.L. prin intermediul magazinului www.panoucomanda.ro) sau un serviciu.
Pe lângă datele personale enumerate mai sus, pot fi colectate suplimentar și date referitoare la produs atunci când solicitați anumite servicii destinate clienților (de exemplu, servicii de depanare a produselor).

Numele dumneavoastră, datele de contact, adresa e-mail, sexul, data nașterii, date despre produs și o copie după factură, atunci când participați la evenimentele și campaniile noastre.
Datele personale colectate efectiv vor fi diferite, în funcție de eveniment sau campanie. Mai mult, dacă sunteți câștigătorul unui eveniment sau al unei campanii, sau dacă veți primi cadouri din partea CAPINA S.R.L., ați putea fi nevoiți să furnizați suplimentar adresa de corespondență/livrare (inclusiv codul poștal) și datele personale necesare declarației de venit (de exemplu, adresa de reședință, seria și numărul actului de identitate sau pașaportului și copia acestuia).

De asemenea, pe lângă datele personale enumerate mai sus, poate fi necesară furnizarea contului bancar atunci când participați la evenimente de returnare a banilor.

1.2 Modul în care utilizează CAPINA S.R.L. datele dumneavoastra personale

Putem utiliza datele dumneavoastră personale în scopurile enumerate mai jos:

Pentru a evalua și pentru a îmbunătăți produsele și serviciile CAPINA S.R.L..

Pentru a obține informații din partea utilizatorilor și a analiza experiența acestora în vederea dezvoltării și evaluării unor noi produse și servicii.

Pentru a finaliza procesul de înregistrare a Contului de Utilizator CAPINA S.R.L. și pentru a oferi cea mai bună experiență în utilizarea produselor și serviciilor asociate Contului de Utilizator CAPINA S.R.L. (de exemplu, înregistrarea produselor și serviciile forumurilor CAPINA S.R.L.).

Pentru furnizarea serviciilor de livrare (de exemplu, livrarea dovezii de achiziție sau a facturii), actualizărilor software și specificațiilor tehnice pentru produsele și serviciile CAPINA S.R.L. achiziționate.

Pentru a procesa și îndeplini orice abonament, inclusiv eDM-urile CAPINA S.R.L. sau newsletter-e, pentru a vă ține la curent cu ultimele noutăți CAPINA S.R.L., promoțiile și evenimentele ce urmează a se desfășura în viitorul apropriat. Vă puteți dezabona oricând de la acest serviciu, în mod gratuit.

Pentru a vă trimite notificări de importanță deosebită, cum ar fi modificări ale termenilor, condițiilor și politicilor. Datorită importanței acestor comunicări, nu vă veți putea dezabona și renunța la primirea lor.

Pentru a vă verifica identitatea, pentru a vă înscrie în evenimente și campanii și pentru a vă furniza premiile acestora, pentru a vă putea contacta în vederea comunicării unor informații importante cu privire la evenimente și campanii, pentru a vă returna banii, pentru completarea declarațiilor fiscale și pentru a vă oferi servicii de transport și asigurare în cazul în care acestea sunt necesare în situația participării la evenimentele sau concursurile noastre.

Pentru a vă asista la înregistrarea, analizarea, modificarea și stocare datelor ce includ date corporale, date legate de activitățile dumneavoastră zilnice și rezultatele calculate utilizând datele de mai sus. În plus, vă vom oferi suportul necesar în vederea editării sau accesării datelor și al rezultatelor activităților, atunci când partajați aceste date cu familia, îngrijitorii și profesioniștii din domeniul medical.

Pentru a vă furniza servicii de suport destinate clienților (de exemplu, pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră și cererilor de depanare a produselor), pentru studii cu rolul de a analiza gradul de satisfacție a utilizatorilor, experiența acestora și eficiența serviciului de suport, pentru a vă proteja drepturile și interesele și pentru a adopta politici de control al accesului putem colecta înregistrări vocale, video și ale comunicațiilor, atunci când contactați CAPINA S.R.L. sau când vizitați centrele de service CAPINA S.R.L. sau birourile CAPINA S.R.L.. În plus, putem colecta înregistrări vocale și video pentru a permite produselor și serviciilor CAPINA S.R.L. robotizate să ajungă la o anumită destinație atunci când se solicită acest lucru.

Pentru a vă furniza servicii de marketing personalizate, de exemplu utilizarea de cookie-uri legate de publicitate, în vederea comunicării unor elemente de marketing și publicitate despre care considerăm că vă pot interesa, sau în vederea efectuării de recomandări referitoare la servicii care vă pot interesa, pe baza modului în care utilizați produsele și serviciile CAPINA S.R.L..

În orice alt scop, cu acordul dumneavoastra exprimat anterior.

1.3 Datele colectate de CAPINA S.R.L. în mod anonim și modul în care utilizează CAPINA S.R.L. aceste date

Datele colectate în mod anonim sunt toate datele care nu pot duce la identificare dumneavoastră pe cale directă sau indirectă, precum modelul produsului sau data facturii.

Atunci când utilizați produsele și serviciile CAPINA S.R.L., putem colecta următoarele date în mod anonim, pe care să le utilizăm ulterior în orice scop.

În plus, ori de căte ori aceste date colectate în mod anonim vor fi conectate la datele dumneavoastră personale enumerate mai sus, acestea vor fi tratate ca date personale și vor beneficia de aceeași protecție ca datele personale, indiferent de circumstanțe.

Datele privind produsele și serviciile CAPINA S.R.L., precum modelul produsului, numele produsului, numele mărcii, numele producătorului, numărul componentei, tipul și versiunea de hardware, sistemul de operare, setările implicite, timpul de activare, date referitoare la actualizarea de firmware (de exemplu, metoda de executare a actualizării de firmware, data și rezultatul actualizării), capacitatea memoriei și a soluției de stocare, date legate de memoria cu acces numai la citire (ROM) (de exemplu, tipul, versiunea, amprenta și descrierea versiunii de ROM), rezoluția camerei, culoare produsului, rețeaua și operatorul telecom folosite pentru conectarea la produsele și serviciile noastre, starea rețelei, date din jurnalul telefonic, starea modului așteptare, istoricul blocajelor, preferințele legate de interfață, tip, versiune și setări de limbă ale navigatorului, date legate de diagnoză și utilizare, mod de utilizare, versiune GPS și Wi-Fi, starea sistemului (de exemplu, starea utilizării bateriei, procesorului și memoriei RAM) și ora locală.

Datele referitoare la aplicații asociate utilizării și interacțiunii cu aplicațiile și software-ul CAPINA S.R.L., precum numele și versiunea aplicațiilor și sotfware-ului, ora de instalare și dezinstalare, ora de conectare și de deconectare, frecvența și numărul utilizărilor, ora de deschidere și închidere a aplicațiilor si software-ului, categoria preferată de aplicații și software, setările de utilizare, versiunea și rezultatul actualizării.

Datele privind achiziția de produse și servicii CAPINA S.R.L. (de exemplu, data achiziției și numele comerciantului), atunci când solicitați anumite servicii de suport pentru clienți (de exemplu, servicii de depanare a produselor) sau atunci când participați la evenimentele noastre.

2. Retenția datelor personale

Acest paragraf explică pe ce perioadă va păsta CAPINA S.R.L. datele dumneavoastră personale.

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor subliniate în cadrul acestei Politici de Confidențialitate, cu excepția situațiilor în care o perioadă de păstrare mai lungă este permisă de lege sau cerută pentru îndeplinirea altor scopuri necesare.

De exemplu, în scopul administrării relației cu clienții, putem păstra datele dumneavoastra personale pe o perioadă de timp adecvată și rezonabilă:

pentru a respecta legislația fiscală sau alte legi și reguli, putem păstra datele dumneavoastră personale pe perioada indicată de astfel de legi și reguli;
pentru a răspunde solicitărilor înaintate de entități guvernamentale sau judiciare cu scopul unor investicații sau procese, putem păstra datele dumneavoastră personale pentru perioade mai lungi de timp.

Mai mult, dacă doriți să vă retrageți acordul exprimat anterior pentru colectarea datelor cu caracter personal de către CAPINA S.R.L., vom înceta să mai colectăm astfel de date cu caracter personal și vom păstra numai datele personale colectate înaintea efectuării acestei cereri de retragere.

3. Cui poate furniza CAPINA S.R.L. datele dumneavoastră cu caracter personal

Acest paragraf descrie cui poate furniza CAPINA S.R.L. datele dumneavoastră cu caracter personal, în circumstanțe și cu scopuri limitate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi furnizate unor terțe părți, cu excepția următoarelor situații:

3.1 Acordul Dumneavoastră

Vom dezvălui sau vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți numai atunci când v-ați exprimat acordul în acest sens.

3.2 Partenerii de Afaceri

Putem dezvălui date anonime și trunchiate partenerilor noștri de afaceri, de exemplu, partenerilor de afaceri care furnizează servicii de analiză a datelor sau servicii de comunicare în scopuri de publicitate și marketing, pe baza datelor anonime și trunchiate, prin intermediul cookie-urilor de publicitate.

3.3 Furnizorii de Servicii

Putem dezvălui și partaja elemente necesare din datele dumneavoastra cu caracter personal furnizorilor de servicii care oferă servicii în numele nostru, de exemplu, agențiilor de marketing care ne ajută cu realizarea de comunicări în scopuri de marketing și cu efectuarea campaniilor și evenimentelor de marketing, companiilor care va livrează produsele reparate și achiziționate, furnizorilor de servicii de plăți care procesează plățile și furnizorilor de servicii pentru clienți care vă oferă servicii de suport pentru clienți (de exemplu, servicii de depanare a produselor, servicii prin intermediul centrului de suport CAPINA S.R.L. sau servicii pentru clienți prin intermediul portalului online CAPINA S.R.L.).

Acești furnizori de servicii vor folosi datele dumneavoastra cu caracter personal strict în concordanță cu instrucțiunile emise de noi și strict pentru îndeplinirea scopului aferent;

CAPINA S.R.L. garantează că toți furnizorii noștri de servicii respectă cu strictețe Politica de Confidențialitate.

3.4 În scopuri legale, de protecție și securitate

Putem dezvălui sau partaja elemente necesare din datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, din motive legale sau de securitate:

În măsura în care această acțiune este necesară, în concordanță cu legile sau regulamentele în vigoare sau cu cerințele autorităților guvernamentale sau judiciare competente, pentru a stabili cadrul legal sau a preveni fraude sau alte activități ilegal.

Pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța CAPINA S.R.L., a furnizorilor noștri de servicii, a clienților sau publicului larg, în concordanță cu cerințele legale.

4. Transferul peste granițe în vederea procesării datelor dumneavoastră personale

Acest paragraf explică posibilitatea ca CAPINA S.R.L. să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal în diferite țări, sub premisa respectării legilor și regulilor legate de confidențialitatea datelor din aceste țări.

Luați la cunoștință și vă exprimați acordul că, atunci când sunteți de acord să oferiți CAPINA S.R.L. datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea pot fi transferate, stocate, utilizate sau procesate de CAPINA S.R.L. și oricare dintre entitățile sale afiliate sau de către furnizorii de servicii, care se pot afla într-o țară diferită de a dumneavoastră. Toate datele cu caracter personal transferate, stocat sau procesate vor face subiectul Politicii de Confidențialitate și legilor în vigoare privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal.

5. Cookie-uri și tehnologii similare – Politica de utilizare Cookie-uri

Acest paragraf explică modul în care CAPINA S.R.L. și părțile terțe folosesc cookie-uri și tehnologii similare împreună cu produsele și serviciile CAPINA S.R.L., precum și modalitatea de configurare a setărilor pentru cookie-uri.

CAPINA S.R.L. și terțele părți partenere folosesc cookie-uri (cookie-urile sunt fișiere mici de tip text, care sunt plasate în produsele noastre pentru a personaliza experiența dumneavoastră în calitate de utilizator, atunci când utilizați produsele și serviciile CAPINA S.R.L.) și tehnologii similare, precum semnalizatoarele WEB, pentru a vă furniza produse și servicii.

Atunci când accesați pagini web găzduite sub domeniul www.panoucomanda.ro, acestea pot utiliza o parte sau toate cookie-urile următoare și tehnologiile similare.

Aproape toate datele colectate cu ajutorul cookie-urilor vor fi stocate numai de către produsele dumneavoastră, nefiind transmise către CAPINA S.R.L..

Numai în foarte puține circumstanțe, extrem de limitate, datele dumneavoastră colectate prin intermediul cookie-urilor pot fi partajate cu CAPINA S.R.L..

De exemplu, când achiziționați produsele noastre din Magazinul CAPINA S.R.L., putem folosi cookie-uri pentru a determina adresa dumneavoastră IP, atât la autentificare, cât și la plasarea comenzii în Magazinul CAPINA S.R.L., pentru a ne asigura că utilizatorul care plasează comanda este același care se autentifică în Magazinul CAPINA S.R.L., din motive ce țin de securitatea achizițiilor online.

5.1 Utilizarea Cookie-urilor

 1. Pentru a vă îmbogăți și perfecționa experiențele de utilizare online, utilizăm următoarele cookie-uri ce au un rol esențial în cadrul produselor și serviciilor CAPINA S.R.L.:

  Funcție

  Exemplu

  Înregistrare și autentificare

  Utilizăm cookie-uri pentru a stoca numărul vostru de identificare unic și informațiile de autentificare direct pe produsele dumneavoastră. Cookie-urile vă permit să vizitați și să navigați în cadrul produselor si serviciilor fără a mai trebui să va re-autentificați în cazul unor vizite ulterioare, cum este cazul cookie-urilor aticket oferite de catre CAPINA S.R.L..

  Stocarea preferințelor și setărilor voastre

  Utilizăm cookie-uri pentru a vă salva setările și preferințele direct pe dispozitivele dumneavoastră, cum ar fi, spre exemplu, limba sau locația preferate; prin stocarea setărilor în cookie-uri, nu este necesară re-aplicarea setărilor și preferințelor personale la fiecare vizită în cadrul produselor si serviciilor noastre, cum este cazul cookie-urilor current_site si EntryPage oferite de catre CAPINA S.R.L..

  Funcția date introduse de utilizator

  Utilizăm cookie-uri pentru a stoca temporar datele pe care le introduceți în produsele și serviciile dumneavoastră, cum este cazul cookie-urilor count oferite de CAPINA S.R.L.. De exemplu, atunci când profitați de experiența cumpărăturilor prin intermediul Magazinului CAPINA S.R.L., astfel de cookie-uri vă vor ajuta să rețineți produsele și cantitățile pe care le selectați, precum și datele introduse.

  Securitate

  Utilizăm cookie-uri pentru a proteja securitatea achizițiilor dumneavoastră în mediul online, cum este cazul cookie-urilor ip_address oferite de CAPINA S.R.L.. Ca exemplu în această situație, atunci când achiziționați produsele noastre prin intermediul Magazinului CAPINA S.R.L., putem stoca adresa dumneavoastră IP pentru a putea verifica dacă utilizatorul care a plasat comanda în Magazinul CAPINA S.R.L. este același care s-a autentificat în Magazinul CAPINA S.R.L..

  Funcția de echilibrare a gradului de solicitare

  Utilizăm cookie-uri de echilibrare a gradului de solicitare pentru a vă furniza o experiență cât mai fluidă la navigarea pe paginile noastre, cum este cazul cookie-urilor BIGipServerNew oferite de CAPINA S.R.L..
 2. În scopuri de analiză și pentru a vă oferi servicii de publicitate și alte funcții personalizate, utilizăm următoarele cookie-uri pentru a vă optimiza experiența de utilizare a produselor și serviciilor CAPINA S.R.L.:

  Funcție

  Exemplu

  Analiză

  Utilizăm cookie-uri pentru a determina numărul de vizite în cadrul produselor și serviciilor CAPINA S.R.L. și durata acestora, precum și secțiunile cel mai des vizitate. Aceste informații ne ajută să analizăm performanța și funcționalitatea produselor și serviciilor noastre pentru a îmbunătăți eficiența acestora și a dezvolta noi funcții, funcționalități și servicii, cum este cazul cookie-urilor MIGO oferite de către MIGO Corp., cookie-urile Google Tag Manager și Google Analytics oferite de către Google Inc. În scopurile menționate anterior, atunci cănd navigați pe site-urile noastre web, este posibil să stocăm informațiile voastre personale cum ar fi adresa IP și numele Contului de Utilizator CAPINA S.R.L. prin intermediul cookie-urior MIGO menționate anterior.

  Targetare și publicitate

  Utilizăm cookie-uri pentru a colecta date despre felul în care dumneavoastră utilizați produsele și serviciile CAPINA S.R.L. și a identifica domeniile voastre de interes, cum ar fi elementele promoționale vizualizate.
  Aceste cookie-uri sunt de asemenea utilizate pentru a limita numărul de vizualizări al unui anumit element cu conținut publicitar, precum și pentru a măsura eficacitatea campaniilor publicitare. CAPINA S.R.L. plasează cookie-urile prin utilizarea unor servicii de campanii de promovare, cum ar fi  Google AdWords și Google Double Click de la Google Inc. Datele colectate de către cookie-uri sunt folosite doar de către CAPINA S.R.L. și furnizorii de servicii de publicitate.

  Urmărirea de clipuri YouTube incluse în site-urile noastre web

  Utilizăm cookie-uri pentru a vă ajuta să inserați clipuri clipuri de pe YouTube în site-urile noastre web. Puteți urmări clipuri video YouTube prin intermediul site-urilor noastre web cu ajutorul cookie-urilor oferite de către Google Inc.

5.2 Administrarea setărilor cookie-urilor

Vă informăm că puteți configura setările cookie-urilor prin accesarea setărilor navigatorului dumneavoastră pentru a accepta, bloca sau șterge anumite sau toate cookie-urilor (spre exemplu, cookie-urile aparținând unor terțe părți).

În anumite țări, când navigați pentru prima oară pe un site web CAPINA S.R.L., este posibil să plasăm un scurt text introductiv privind utilizarea cookie-urilor într-o manșetă (banner) plasată în partea de sus a acestor site-uri web. Puteți alege să acceptați sau să blocați cookie-urile aparținând unor terțe părți menționate anterior prin intermediul acestei manșete.

În cazul în care alegeți să blocați cookie-urile, este posibil să nu mai puteți utiliza toate funcțiile produselor și serviciilor CAPINA S.R.L..

Funcțiile setărilor cookie-urilor pot varia în funcție de versiunea și tipul navigatorului instalat.

Am încercat să listăm în continuare cele mai comune și populare tipuri de navigatoare web.

Puteți accesa legăturile web de mai jos pentru a înțelege cum puteți controla setările privind cookie-urile în cadrul acestor navigatoare (conținutul la adresele respective este în limba engleză.
Pentru ușurința citirii, vă rugăm să accesați setările de limbă pentru a selecta limba de afișare favorită).

De asemenea, în cazul în care nu folosiți niciunul dintre aceste navigatoare Internet, sau conținutul menționat a fost îndepărtat sau nu este accesibil, vă rugăm să vizitați declarațiile privind confidențialitatea sau paginile de suport ale acestora pentru informații suplimentare.

De asemenea, puteți consulta https://www.aboutcookies.org/ (conținut în limba engleză), ce vă prezintă opțiunile de control al cookie-urilor în diverse aplicații de navigare Internet.

Cum controlați setările cookie-urilor în navigatorul Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Cum controlați setările cookie-urilor în navigatorul Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Cum controlați setările cookie-urilor în navigatorul Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Cum controlați setările cookie-urilor în navigatorul Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=zh_TW&viewlocale=en_US

5.3 Semnalizatoare web

Un semnalizator web este un element grafic în format GIF sau PNG, deseori transparent, cu dimensiunea de 1 x 1 (pixel), implementat în cadrul site-urilor web sau al mesajelor email pentru a determina eficiența unei campanii.

CAPINA S.R.L. sau furnizorii noștri de servicii pot folosi semnalizatoare web pentru a afla dacă vizitați anumite pagini sau apăsați anumite legături web în cadrul produselor și serviciilor CAPINA S.R.L..

De asemenea, putem implementa semnalizatoare web în cazul comunicațiilor noastre de marketing, cum ar fi eDM-urile sau newsletter-ele CAPINA S.R.L., pentru a determina ce conținut ați accesat și citit. Vom folosi informațiile oferite de către semnalizatoarele web pentru a îmbunătăți site-urile noastre web și produsele și serviciile CAPINA S.R.L..

6. Legături web către terțe părți în cadrul produselor și serviciilor CAPINA S.R.L.

Acest paragraf se referă la vizitarea oricăror legături web și utilizarea oricăror servicii oferite de către terțe părți, vă rugăm să consultați de fiecare dată declarațiile privind confidențialitatea oferite de către aceste terțe părți.

Produsele și serviciile CAPINA S.R.L. pot include legături către site-uri web terțe (externe). Vă informăm că CAPINA S.R.L. nu este responsabilă pentru securitatea, politicile privind confidențialitatea și materialele de pe site-urile respective non-CAPINA S.R.L.. Vă încurajăm să fiți foarte atenți la părăsirea site-urilor noastre web și să citiți cu atentie informațiile privind politica de confidențialitate a site-urilor respective. Această Politică de Confidențialitate se aplică doar produselor și serviciilor CAPINA S.R.L.

7. Securitate

Acest paragraf prezintă măsurile luate de către CAPINA S.R.L. pentru a vă proteja datele personale și oferă sugestii privind protecția datelor personale la nivelul utilizatorului.

Luăm toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, modificării neautorizate, dezvăluirii sau distrugerii.

Acestea includ treceri în revistă interne ale standardelor de colectare, stocare și procesare a informațiilor cu caracter personal, precum și ale măsurilor de securitate asociate, precum și ale măsurilor fizice de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la sistemele pe care stocăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

Transmiterea de informații personale între locațiile CAPINA S.R.L. sau ale diverselor companii afiliate CAPINA S.R.L. este realizată prin intermediul rețelei noastre securizate.
Atunci când ne transmiteți informațiile dumneavoastră personale, acestea sunt protejate atât în rețea cât și în afara acesteia.

Cu toate acestea, CAPINA S.R.L. nu poate garanta un nivel perfect de securitate pe Internet. Pentru protecția datelor personale, atunci când folosiți Internetul, vă recomandăm să:

7.1 Luați măsurile de rigoare pentru protejarea Contului de Utilizator CAPINA S.R.L., după cum urmează:

 1. Utilizați parole alfanumerice la înregistrarea Contului de Utilizator CAPINA S.R.L..
 2. Utilizați doar numele de utilizator și parola proprii la accesarea Contului de Utilizator CAPINA S.R.L.. De asemenea, sunteți considerat unic și complet responsabil pentru securizarea și menținerea confidențialității numelui de utilizator și parolei, precum și pentru toate activitățile desfășurate prin intermediul Contului de Utilizator CAPINA S.R.L..
 3. Să modificați parola Contului de Utilizator CAPINA S.R.L. în mod regulat.
 4. Să ne contactați de urgență în cazul în care descoperiți faptul că numele de utilizator/parola de acces la Contul de Utilizator CAPINA S.R.L. v-au fost sustrase. CAPINA S.R.L. va suspenda sau anula permisiunea de accesare a Contului de Utilizator CAPINA S.R.L. cu ajutorul respectivului nume de utilizator / parola (sau combinație a acestora) și va elimina toate datele dumneavoastră personale asociate Contului de Utilizator CAPINA S.R.L..

7.2 Să vă actualizați produsele prin aplicarea celor mai recente actualizări de securitate pentru aplicațiile software folosite și să rulați utilitare dedicate pentru detectarea virușilor și aplicațiilor de tip spyware.

7.3 În cazul în care descoperiți o vulnerabilitate tehnică afectând produsele și serviciile CAPINA S.R.L., vă rugăm să nu ezitați a ne contacta la adresa it@capina.ro

8. Administrarea datelor dumneavoastră personale

Acest paragraf vă prezintă faptul că, în cazul în care aveți întrebări sau cereri privind datele dumneavoastră personale colectate de către CAPINA S.R.L., vă puteți autentifica în „Contul de Utilizator CAPINA S.R.L.” sau puteți administra setările privind confidențialitatea direct pe anumite produse sau servicii CAPINA S.R.L. utilizate. De asemenea, ne puteți contacta prin intermediul interfeței ”Cerere informare privind datele personale ale clientului” de pe site-ul oficil CAPINA S.R.L. sau prin email la adresa privacy@panoucomanda.ro.

8.1 Contactați CAPINA S.R.L. pentru a vă administra datele personale

Ne puteți contacta prin intermediul interfeței ”Cerere informare privind datele personale ale clientului” de pe site-ul oficial CAPINA S.R.L. sau prin email la adresa privacy@panoucomanda.ro în cazul în care aveți orice întrebări sau cereri privind datele dumneavoastră personale incluse în Contul de Utilizator CAPINA S.R.L. sau orice alte date personale colectate de către CAPINA S.R.L., cum ar fi cererile de access, corectare, descărcare, blocare, ștergere sau obiecțiile privind utilizarea parțială sau totală a datelor dumneavoastră personale de către CAPINA S.R.L. (spre exemplu, ne puteți contacta în cazul în care sunteți de părere că CAPINA S.R.L. colectează și utilizează datele dumneavoastră personale într-o manieră incorectă) și restricționarea CAPINA S.R.L. de la utilizarea datelor dumneavoastră personale în anumite circumstanțe (spre exemplu, ne puteți contacta în cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră personale să fie analizate), în orice moment.

De asemenea, în cazul în care v-ați exprimat acordul ca CAPINA S.R.L. să vă colecteze datele personale prin intermediul produselor și serviciilor CAPINA S.R.L., vă puteți retrage acordul prin modificarea setărilor privind confidențialitatea în cazul anumitor produse și servicii CAPINA S.R.L., sau prin transmiterea cererii de retragere a acordului direct către noi. Vom stopa imediat colectarea datelor dumenavoastră personale și vom păstra doar datele dumneavoastră personale colectate înaintea primirii cererii dumneavoastră de retragere a acordului.

8.2 La utilizarea de către dumneavoastră a produselor și serviciilor CAPINA S.R.L.,

Ne străduim să menținem un nivel ridicat al corectitudinii datelor dumneavoastră și să protejăm informațiile împotriva distrugerii accidentale sau cu bună știință. Vom răspunde, în măsura posibilităților, tuturor cererilor voastre legate de datele dumneavoastră; cu toate acestea, este posibil să nu putem răspunde tuturor cerințelor dumneavoastră în următoarele situații:

 • Conform cerințelor sau permisiunilor legilor în vigoare;
 • În scopuri comerciale legitime;
 • Cereri cu o frecvență ridicată a căror îndeplinire presupune angajarea unor eforturi tehnice și resurse disproporționale, cum ar fi, de exemplu, dezvoltarea unui sistem complet nou sau modificarea practicilor curente disproportionate;
 • În cazul în care acestea pot reprezenta un factor de risc pentru confidențialitatea altor persoane;

9. Confidențialitatea Minorilor

Acest paragraf se referă la faptul că, pentru a proteja confidențialitatea minorilor, în cazul în care sunteți minor, trebuie să obțineți acceptul părinților (sau reprezentanților legali) înainte de a transmite către CAPINA S.R.L. datele dumneavoastră personale. De asemenea, în cazul în care părinții (sau reprezentanții legali) doresc să administreze datele dumneavoastră personale, aceștia ne pot contacta prin intermediul interfeței ”Cerere informare privind datele personale ale clientului” de pe site-ul oficial CAPINA S.R.L. sau prin email la privacy@panoucomanda.ro

Nu colectăm cu bună știință informații personale transmise de minori cu vârsta de saisprezece (16) ani, sau vârsta minimă echivalentă în jurisdicția relevantă, fără a avea acceptul părinților sau reprezentanților legali ai acestora. Încurajăm părinții și reprezentanții legali să aibă un rol activ în activitățile online ale copiilor lor în timpul utilizării produselor si serviciilor CAPINA S.R.L..
În cazul în care sunteți minor, vă rugăm să cereți acordul părinților sau reprezentanților legali înaintea utilizării produselor si serviciilor CAPINA S.R.L.. Vom accepta să ne transmiteți datele dumneavoastră personale doar după ce vom verifica faptul că aveți acceptul părinților sau reprezentanților legali. Părinții sau reprezentanții legali ne pot contacta prin intermediul interfetei ”Cerere informare privind datele personale ale clientului” de pe site-ul oficial CAPINA S.R.L. sau prin email la adresa privacy@panoucomanda.ro pentru a revoca sau retrage orice document de acceptare transmis anterior și pot cere accesul la, corectarea, descarcarea, blocarea sau ștergerea informațiilor, precum si transmite catre CAPINA S.R.L. obiecții privind utilizarea parțială sau totală a datelor dumneavoastră personale (spre exemplu, părinții sau reprezentanții legali ne pot contacta în cazul în care sunt de părere că CAPINA S.R.L. vă colectează si utilizează datele personale într-o manieră incorectă) și pot restricționa CAPINA S.R.L. de la utilizarea datelor dumneavoastră personale în anumite circumstanțe (spre exemplu, părinții sau reprezentanții legali ne pot contacta în cazul în care aceștia nu doresc ca datele dumneavoastră personale să fie analizate) în orice moment.

10. Informații Personale cu Caracter Sensibil

CAPINA S.R.L. nu vă va cere niciodată să oferiți informații personale cu un caracter sensibil, cum ar fi informații privind starea dumneavoastră de sănătate, orientarea politică, religioasă sau filosofică, informații privind un eventual cazier judiciar, informații privind condamnări (presupuse sau comise), originea etnică sau rasială, apartenența sindicală, orientarea sexuală, viața sexuală sau informații genetice și legate de comportament. Vă rugăm să nu ne oferiți astfel de informații.

11. Modificări ale Politicii de Confidențialitate CAPINA S.R.L.

Putem modifica Politica de Confidențialitate în orice moment și, din acest motiv, vă sugerăm să o consultați cât mai frecvent posibil în secțiunea corespunzătoare de pe unul dintre site-urile noastre web. Prin accesarea sau utilizarea produselor și serviciilor noastre ulterior actualizării Politicii de Confidențialitate, CAPINA S.R.L. va considera că acceptați în mod implicit termenii acesteia, inclusiv orice actualizări. Cea mai recentă versiune a Politicii de Confidențialitate va fi disponibilă în permanență pe această pagină; o notificare vizibilă, cum ar fi un mesaj e-mail, vă va fi transmisă în cazul modificărilor majore. De asemenea, puteți oricând verifica ”timpul actualizării” în partea din jos a paginii pentru cea mai recentă versiune a Politicii de Confidențialitate.

12. Informații de Contact

În cazul în care aveți orice nelămuriri, întrebări, comentarii sau plângeri privind Politica de Confidențialitate sau sunteți de părere că CAPINA S.R.L. nu a respectat Politica de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați. Daca sunteți de părere că nu putem să rezolvăm într-o manieră corectă problemele legate de datele dumenavoastră personale colectate de către CAPINA S.R.L., vă rugăm să luați în considerare faptul că aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea guvernamentală ce administrează problemele legate de protecția datelor din țara dumneavoastră.

Shopping Cart
Scroll to Top
Formular Contact Rapid